Avís legal

Avís legal

Informació general

L’empresa responsable del present lloc web és MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en endavant MGC Mútua, amb NIF nº V-08846644, domicili a Barcelona, C/ Tuset, núms. 5-11, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 41970, Foli 220, Full 34.759 i al Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos Economicos y Transformación Digital (dades de contacte: 93 414 36 00 – bustia@mgc.es).

Condicions d’ús

Mitjançant aquest lloc web, MGC Mútua posa a l’abast dels usuaris tota la informació sobre les activitats que realitza i sobre els serveis que ofereix. A aquests efectes, MGC Mútua es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que estimi oportunes en la informació que conté, així com en la configuració o presentació del mateix.


El disseny del web i els seus codis font, així com els logotips, marques i qualsevol signe distintiu que hi aparegui, pertanyen a MGC Mútua i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.


Així mateix, els continguts del web són propietat exclusiva de MGC Mútua i no poden ser reproduïts o distribuïts, ni totalment ni parcialment, sense el seu consentiment, comprometent-se l’usuari a fer un ús correcte dels mateixos, d’acord amb la normativa vigent, la bona fe i l’ordre públic.


Al mateix temps, l’usuari es compromet a no utilitzar el web amb finalitats fraudulentes, així com a no realitzar actes amb l’objectiu d’impedir, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.


Els enllaços mitjançant links que apareguin al web, ofereixen a l’usuari la possibilitat de conèixer altres fonts d’informació alienes a MGC Mútua, sobre les quals aquesta no ostenta cap tipus de responsabilitat.


Igualment, l’usuari accepta que MGC Mútua no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés al web o de l’ús de la informació que conté, inclosos els accessos a altres matèries mitjançant les connexions amb aquest website.


MGC Mútua declina qualsevol possible responsabilitat derivada d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a MGC Mútua.